Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

       W związku z realizacją projektu ‘Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy’ finansowanego przez UE w ramach programu Erasmus+, realizowanego przez naszą szkołę wspólnie z partnerami z Grecji, Włoch, Chorwacji i Słowenii odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. Tym razem w dniach 27-29 czerwca 2018 r. nauczyciele koordynujący i realizujący projekt spotkali się w szkole partnerskiej w Atenach, w Grecji. Naszą szkołę reprezentowały panie Małgorzata Fryt oraz Iwona Sochacka.

       Przypomnijmy, że najważniejszym celem dwuletniego projektu, który koordynuje nasza szkoła, było podniesienie umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych i językowych.

    Głównym tematem ostatniego międzynarodowego spotkania było podsumowanie i ocena podejmowanych działań i przedsięwzięć. Zaprezentowano wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników projektu, ponadto nauczyciele wymienili się uwagamii wrażeniami na temat korzyści dla uczniów i ich opiekunów oraz szkół wynikających z wdrażanych działań. Zaprezentowano również produkt końcowy projektu - przewodnik dobrych praktyk w nauczaniu przedsiębiorczości zatytułowany ‘Young Enterprising Europeans - A Guide’, który został opracowany przez wszystkie szkoły partnerskie.

        Nie mamy wątpliwości, iż realizacja takiego projektu niesie za sobą same korzyści. Zaplanowane działania rozwinęły umiejętności biznesowe uczniów, współpracując i komunikując się w języku angielskim w międzynarodowych zespołach, uczniowie uczyli się bycia aktywnym i otwartym w relacjach z innymi. Opiekunowie mieli możliwość na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami ze szkół partnerskich. Wspólna praca doskonali także nasze umiejętności metodyczne, dydaktyczne i wychowawcze, otwiera nas na nowe pomysły, inspiruje i motywuje. Nie mamy także wątpliwości, że koordynowanie i realizacja międzynarodowego projektu to przedsięwzięcie bardzo pracochłonne i niejednokrotnie wymagające poświęceń, jednakże przynoszące wiele satysfakcji i zadowolenia.

      Po zakończeniu wspólnej pracy nad projektem w greckiej szkole, mieliśmy również możliwość zwiedzić znajdującą się około dwóch godzin promem od Aten, klimatyczną wyspę Poros oraz zachwycić się jej pięknem. Spacerując po mieście, można tam zauważyć wiele ciekawych, typowo greckich zaułków i małych placyków. Małe domki z balkonami oraz wysokie schody prowadzące na wzgórza przepięknie wyglądają w słońcu. Zobaczyliśmy również prawosławny klasztor Osios Lukas położony na stokach górskiego masywu Helikon, archeologiczne Delfy uznawane za jedne z największych skarbów kultury Grecji oraz niewielkie portowe misteczko Galaxidi na północnym wybrzeżu Zatoki Korynckiej.

      Spotkanie w Atenach dostarczyło nam także wielu wzruszeń. Podczas dwóch lat wspólnej pracy zaprzyjaźniliśmy się z naszymi europejskimi kolegami i jesteśmy pewni, że wspomnienia ze wspólnie podejmowanych działań pozostaną z nami na długo.

 

Małgorzata Fryt

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

Za nami pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe z partnerami uczestniczącymi wspólnie z Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej w realizacji dwuletniego projektu Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy w ramach Akcji 2 Partnerstwa strategiczne Programu Unii Europejskiej Erasmus+. W dniach od  19 do  21 października 2016 roku nauczyciele z Chorwacji, Grecji, Słowenii i Włoch spotkali się w Gimnazjum nr 1, by omówić i zaplanować kluczowe dla projektu działania.

W środę 19.10.2016 r. koordynatorzy i nauczyciele z partnerskich szkół zostali bardzo serdecznie powitani przez dyrekcję Gimnazjum nr 1, Panią Juliannę Bednarską oraz Panią Hannę Lipińską-Stopę. Ważnym elementem wizyty było oficjalne spotkanie z władzami miasta. Zostaliśmy przyjęci przez Burmistrza Miasta Łęczna Pana Teodora Kosiarskiego oraz Zastępcę Burmistrza Pana Leszka Włodarskiego.  Pan Burmistrz przedstawił naszym gościom historię naszego miasta oraz chętnie odpowiadał na pytania dotyczące funkcjonowania Łęcznej. W godzinach popołudniowych zaproszeni goście  wzięli udział w spotkaniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1, podczas którego zaprezentowali swoje szkoły oraz regiony, w których mieszkają. Grono pedagogiczne Gimnazjum nr 1 miało okazję bliżej poznać nauczycieli z krajów partnerskich, porozmawiać o projekcie, wymienić się doświadczeniami.

Kolejny dzień międzynarodowego spotkania projektowego, czwartek 20.10.2016 r., poświęcony był pracom warsztatowym grupy projektowej nad założeniami szczegółowymi wniosku. Przedstawiono ocenę projektu dokonaną przez ekspertów, omówiony został regulamin projektu, zasady rekrutacji uczniów do mobilności, doprecyzowano zadania poszczególnych szkół oraz harmonogram działań projektowych, omówiono zasady finansowania projektu, promocji, ewaluacji i upowszechniana, działania związane z Europass mobilności, eTwinning, stroną internetową projektu, a także ustalono terminy poszczególnych mobilności. Ważnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu. Zwyciężczynią została Ana ze szkoły partnerskiej w Chorwacji. Nasi zagraniczni goście mieli także okazję obejrzeć budynek szkoły, byli zachwyceni wyglądem sal lekcyjnych oraz poszczególnych pomieszczeń dla uczniów.

Poza czasochłonną i trudną pracą nad planowaniem działań projektowych, nauczyciele z Chorwacji, Grecji, Słowenii i Włoch mieli możliwość zobaczyć najciekawsze miejsca w naszym regionie. W piątek 21.10.2016 r. zaprosiliśmy  ich do zwiedzenia Zamku Lubelskiego oraz Lubelskiej Trasy Podziemnej. Niewątpliwie niepowtarzalne wrażenie wywarła wzbogacona światłem i dźwiękiem wizualizacja Wielkiego Pożaru Lublina.

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe  pozwoliło na zaprezentowanie  szkoły, miasta, regionu, wymianę doświadczeń między nauczycielami, a przede wszystkim było okazją do osobistego poznania  partnerów projektu. Kolejnymi ambasadorami naszej szkoły  będą uczniowie i nauczyciele, którzy wezmą udział w krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych, odbędą się one  kolejno we Włoszech, Chorwacji, Grecji i Słowenii.