Z przyjemnością informujemy, iż od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.
w Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej będzie realizowany międzynarodowy projekt partnerski wspierający wymianę dobrych praktyk między szkołami. Projekt pt.: Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy będzie realizowany w ramach Akcji 2 Partnerstwa strategiczne programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Spośród ponad 350  złożonych wniosków z całej Polski, zatwierdzono 77, w tym projekt Gimnazjum nr 1, który przez zespół ekspertów został bardzo wysoko oceniony pod względem merytorycznym, otrzymał 94 punkty na 100 możliwych i został sklasyfikowany na 14 miejscu w kraju.
Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej jest koordynatorem tego projektu.
Szkołami partnerskimi są:
- Osnovna skola Bartola Kasica z Chorwacji,
- 1o Gymnasium of Cholargos z Grecji,
- Osnovna sola Dolenjske Toplice ze Słowenii,
- Scuola secondaria di Primo Grado ”G. Carducci” z Włoch.
Językiem komunikacyjnym między partnerami projektu będzie język angielski.
W skład zespołu projektowego w Gimnazjum nr 1 wchodzą: Małgorzata Fryt - koordynator, Jarosław Bałaban, Grażyna Koperczak, Iwona Sochacka oraz Anna Żołnacz.
Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych i językowych.
W ramach realizacji projektu zaplanowano 5 krótkoterminowych wymian grup uczniów wraz z opiekunami, podczas których współpraca między uczestnikami projektu ze wszystkich szkół partnerskich będzie przede wszystkim związana z celami i tematyką projektu, uwzględni również działania mające na celu doskonalenie umiejętności pracy w grupie, międzykulturowe uczenie się oraz podnoszenie kompetencji językowych. Wizyty w europejskich szkołach partnerskich umożliwią także uczniom poznanie innych narodowości, kultur i obyczajów, przyczynią się do nawiązania nowych przyjaźni i kontaktów zagranicznych.
Ponadto zaplanowano 2 międzynarodowe spotkania projektowe, w których będą uczestniczyć przedstawiciele grona pedagogicznego z każdej szkoły partnerskiej. W dniach 19 - 21 października w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej odbyło się już pierwsze takie spotkanie.
Realizacja projektu Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy ma także na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań, które będą skuteczne w rozwijaniu przedsiębiorczości wśród uczniów. Projekt ma charakter innowacyjny, gdyż działania zaplanowane podczas jego realizacji oparte są na różnorodnych metodach i formach pracy, wpływających na podniesienie kompetencji uczniów objętych współpracą w zakresie umiejętności przekrojowych: przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych i językowych. Ponadto w tym międzynarodowym projekcie wykorzystane zostanie innowacyjne podejście do nauki przedsiębiorczości poprzez połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Uczniowie będą uczyć się, jak korzystać z surowców swojego kraju w celu założenia i prowadzenia miniprzedsiębiorstwa. Poprzez wyjazdy edukacyjne do przedsiębiorstw działających lokalnie i regionalnie oraz udział w przeprowadzonych tam warsztatach, uczniowie będą mieli szansę na zweryfikowanie swoich wyobrażeń na temat pracy.
 Małgorzata Fryt